lean prezentacje

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w koncepcjach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można domyślić się, zamysł ten wywodzi się z Japonii, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas produkcji, a przy tym całkowicie zbędnych. lean gry Nadrzędnym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem zlikwidowanie trwonienia zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i używanych materiałów. Wykorzystanie metod lean management stwarza szansę zdobycia takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w firmie z reguły ulegają poprawie. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co ciekawe sposoby działania z dziedziny lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to umiejętność ocenienia, które czynności są zbędne dla firmy.